Проекти Телепрограма
Правила голосування

Новий канал оголошує голосування на найкращу учасницю серіаліті «Пацанки. Нове життя». Друзі, саме ви протягом майже двох місяців – з 7 листопада до 28 грудня 2017 року – будете визначати переможницю, яка отримає головний приз – квартиру у Києві! 

Ознайомтесь, будь ласка, з умовами та правилами голосування.

Офіційні правила проведення глядацького голосування за найкращу учасницю проекту «Пацанки. Нове життя»

(надалі відповідно – Проект, Голосування, Правила /Офіційні правила)

1. Загальні положення Голосування:

1.1. Організатором/Виконавцем Голосування під умовною назвою «Голосування за найкращу учасницю проекту “Пацанки. Нове життя» (надалі – «Голосування») є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ КАНАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 25; код ЄДРПОУ: 23530545 (надалі – Організатор/Виконавець).

1.2. Користувачі сайту – користувачі сайту https://patsanki-golosuvannya.novy.tv (далі – Сайт) не залежно від віку, громадянства, дієздатності та місця проживання.

1.3. Учасниці (Учасниця) – 3-ка героїнь телевізійної передачі «Пацанки. Нове життя».

1.4. Голосування проводиться з метою визначення переможниці Проекту, яка отримає від ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ ГРУП» (далі – Спонсор) приз – майнові права на об’єкт нерухомості – квартиру в м. Києві (далі – Приз), які Переможець Голосування може придбати за 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) шляхом укладення з ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ ГРУП» договору купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомості.

2. Умови проведення Голосування:

2.1. Голосування проводиться на території України в мережі Інтернет на веб-сайт http://ledi.novy.tv/ua/

(надалі – Місце/Територія проведення Голосування).

2.2. Загальний період проведення Голосування: з 07 листопада 2017 р. до 28 грудня 2017 р. (надалі – Період проведення Голосування).

2.3. Голосування не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Призовий фонд не формується з внесків Учасниць Голосування.

3. Вимоги до Користувачів сайту:

3.1. Користувачі сайту під час участі у Голосуванні зобов’язуються:

3.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.1.2. дотримуватися правил користування Сайтом.

4. Порядок і спосіб інформування Користувачів сайту про Правила та результати Голосування:

4.1. Інформування Користувачів сайту проводиться шляхом розміщення Правил і результатів Голосування у глобальній мережі Інтернет на Сайті протягом усього строку проведення Голосування.

4.2. Ці Правила Голосування набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті. Ці Правила Голосування можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем в односторонньому порядку протягом всього строку проведення Голосування. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором/Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Голосування. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Голосування.

5. Умови участі у Голосуванні:

5.1. Користувачам сайту необхідно:

5.1.1. відвідати Сайт телевізійної передачі «Пацанки: нове життя» https://patsanki-golosuvannya.novy.tv та зареєструватися;

5.1.2. на сторінці з Учасницями проголосувати за найулюбленішу Учасницю шляхом проставляння голосу (like) під фото Учасниці.

5.2. Один Користувач сайту має право голосувати за одну і ту саму Учасницю тільки один раз протягом однієї години. При цьому кількість Учасниць, за яких можна голосувати щогодини, не обмежена.

5.3. За результатами Голосування (кількістю голосів відданих за Учасниць) Організатором/Виконавцем формується і постійно оновлюється рейтинг за яким Учасниця, що набрала найбільшу кількість голосів, посідає перше місце. Голосування є відкритим, тобто Користувачам доступна до перегляду кількість голосів щодо кожної Учасниці.

6. Призовий фонд

6.1. Призовий фонд складається із:

6.1.1. Приз: виключні майнові права на об’єкт нерухомості – квартиру в м. Києві, який надає переможниці Спонсор, характеристики якої визначаються за погодженням Організатора/Виконавця та Спонсора. Загальна кількість призів: 1.

6.2. Призовий фонд є обмеженим і становить вищевказану кількість Призів. Відповідальність Спонсора Голосування не виходить за межі кількості Призів, передбачених розділом 6 цих Правил.

6.3. Заміна Призу грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Приз обміну та поверненню не підлягає, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Призу, передбаченого у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими забудовником об’єкта будівництва, в якому розташоване житлове приміщення – квартира.

6.7. Призовий Фонд складається за рахунок власних засобів Спонсора і використовується виключно для надання Призу Переможцю Голосування, що здобув на них право.

7. Визначення переможця Голосування:

7.1. Переможець Голосування — це Учасниця, яка здобула право на отримання Призу.

7.2. Та Учасниця, яка наприкінці Голосування посіла перше місце в рейтингу голосів Користувачів Сайту, стає Переможцем Голосування, що здобуває право на отримання Призу, передбаченого п. 6.1.1. даних Правил.

7.3. Фінальні результати визначення Переможця Голосування будуть розміщені на Сайті https://patsanki-golosuvannya.novy.tv

7.4. Результати визначення Переможця Голосування є остаточними, оскарженню не підлягають та оформлюються Протоколом комісії, склад якої визначає Організатор/Виконавець.

8. Отримання Призу за результатами Голосування:

8.1. Вручення Призу відбудеться в строк до 15 лютого 2018 року безпосередньо Переможцю Голосування. Місце, дата та час вручення Призу Переможцю будуть оголошені на Сайті.

8.2. При врученні Призу Переможець Голосування зобов’язаний дати згоду на проведення фотозйомки, яка зафіксує момент вручення Призу, копію документа, який посвідчує особу (паспорт), копію ідентифікаційного номеру платника податків та підписати Договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомості – квартиру з ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ ГРУП».

8.3. Усі витрати, пов’язані з отриманням Призу (проїзд, проживання і т.п.), Переможець сплачує самостійно.

8.4. Приз Голосування отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил (Переможець Голосування), і виключно у порядку, встановленому цими Правилами.

8.5. У разі виявлення неможливості вручення Призу Переможцю Голосування, Організатор/Виконавець має право вимагати передачі Призу на свою користь на тих самих умовах, що й Переможець Голосування, а саме придбати майнові права на об’єкт нерухомості-квартиру за 1000 (Одна) тисячу грн.

8.6. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за подальше використання Переможцем Призу після його вручення та/або за неможливість Переможцем скористатися належним йому Призом з будь-яких причин. Відповідальність за якість Призу несе Спонсор.

8.7. Оподаткування вартості Призу проводиться відповідно до чинного законодавства України Спонсором.

9. Інші умови:

9.1. Відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Голосування обмежується кількістю Призів, передбачених Правилами Голосування. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за Голосування.

9.2. Рішення про відмову в наданні Призу приймає Організатор/Виконавець, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Виконавець не повинен давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Голосування, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Голосування, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем, яке не підлягає оскарженню.

9.4. Якщо будь-яке положення цих Правил Голосування буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Голосування залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Голосування, рішення щодо Правил Голосування приймається Організатором/Виконавцем.

9.5. Організатор/Виконавець Голосування залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Користувачами Сайту та/або Учасницями, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

9.6. Організатор/Виконавець Голосування не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможця Голосування та врученням Призу Переможцю Голосування.

9.7. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даного Голосування.

9.8. Організатор/Виконавець Голосування не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Голосування, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Голосування обставини.

9.9. Участь у Голосуванні автоматично означає ознайомлення та згоду Користувачів Сайту, Учасниць Голосування та Спонсору Проекту з цими Правилами.

06 березня 2017 р., м. Київ

Авторизація Щоб взяти участь в конкурсі вам слід авторизуватись за допомогою однієї з соціальних мереж:
Погоджуюсь з правилами голосування і обробкою персональних даних
Авторизація Щоб взяти участь в голосуванні вам слід авторизуватись за допомогою однієї з соціальних мереж:
Погоджуюсь з правилами голосування і обробкою персональних даних
ДЯКУЄМО Вашу анкету успішно завантажено.
Яндекс.Метрика