Правила голосування

Новий канал оголошує голосування на найкращу учасницю 2 сезону серіаліті «Пацанки. Нове життя». Друзі, саме ви з 6 листопада до 7 грудня 2018 року – будете визначати переможницю, яка отримає головний приз – 50 000 гривень! 

Ознайомтесь, будь ласка, з умовами та правилами голосування.

Офіційні правила проведення глядацького голосування за найкращу учасницю проекту «Пацанки. Нове життя – 2»

(надалі відповідно – Проект, Голосування, Правила /Офіційні правила)

1. Загальні положення Голосування:

1.1. Організатором/Виконавцем Голосування під умовною назвою «Голосування за найкращу учасницю проекту «Пацанки. Нове життя -2» (надалі – «Голосування») є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ КАНАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 25; код ЄДРПОУ: 23530545 (надалі – Організатор/Виконавець).

1.2. Користувачі сайту – користувачі сайту http://patsanki-golosuvannya.novy.tv (далі – Сайт) не залежно від віку, громадянства, дієздатності та місця проживання.

1.3. Учасниці (Учасниця) – 6-ка героїнь телевізійної передачі «Пацанки. Нове життя-2».

1.4. Голосування проводиться з метою визначення переможниці Проекту, яка отримає від ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ» грошовий приз – у розмірі 50 000 гривень.

2. Умови проведення Голосування:

2.1. Голосування проводиться на території України в мережі Інтернет на веб-сайті https://patsanki-golosuvannya.novy.tv/

(надалі – Місце/Територія проведення Голосування).

2.2. Загальний період проведення Голосування: з 06 листопада 2018 р. до 7 грудня 2018 р. (надалі – Період проведення Голосування).

2.3. Голосування не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Призовий фонд не формується з внесків Учасниць Голосування.

3. Вимоги до Користувачів сайту:

3.1. Користувачі сайту під час участі у Голосуванні зобов’язуються:

3.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.1.2. дотримуватися правил користування Сайтом.

4. Порядок і спосіб інформування Користувачів сайту про Правила та результати Голосування:

4.1. Інформування Користувачів сайту проводиться шляхом розміщення Правил і результатів Голосування у глобальній мережі Інтернет на Сайті протягом усього строку проведення Голосування.

4.2. Ці Правила Голосування набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті. Ці Правила Голосування можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем в односторонньому порядку протягом всього строку проведення Голосування. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором/Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Голосування. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Голосування.

5. Умови участі у Голосуванні:

5.1. Користувачам сайту необхідно:

5.1.1. відвідати Сайт телевізійної передачі «Пацанки.Нове життя -2» http://patsanki-golosuvannya.novy.tv та зареєструватися;

5.1.2. на сторінці з Учасницями проголосувати за найулюбленішу Учасницю шляхом проставляння голосу (like) під фото Учасниці.

5.2. Один Користувач сайту має право голосувати за одну і ту саму Учасницю тільки один раз протягом години. При цьому кількість Учасниць, за яких можна голосувати протягом години, не обмежена.

5.3. За результатами Голосування (кількістю голосів відданих за Учасниць) Організатором/Виконавцем формується і постійно оновлюється рейтинг за яким Учасниця, яка набрала найбільшу кількість голосів, посідає перше місце. Голосування є відкритим, тобто Користувачам доступна до перегляду кількість голосів щодо кожної Учасниці.

6. Призовий фонд

6.1.  Призовий фонд складається із грошової виплати у сумі  50 000 гривень (далі – Приз).

6.1.1. Загальна кількість Призів: 1.

6.2. Призовий фонд є обмеженим і становить вищевказану кількість Призів. Відповідальність Організатора/Виконавця Голосування не виходить за межі кількості Призів, передбачених розділом 6 цих Правил.

6.3. Приз обміну та поверненню не підлягає, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7. Визначення переможця Голосування:

7.1. Переможець Голосування — це Учасниця, яка здобула право на отримання Призу.

7.2. Та Учасниця, яка наприкінці Голосування посіла перше місце в рейтингу голосів Користувачів Сайту, стає Переможцем Голосування, що здобуває право на отримання Призу, передбаченого п. 6.1. даних Правил.

7.3. Фінальні результати визначення Переможця Голосування будуть розміщені на Сайті http://patsanki-golosuvannya.novy.tv

7.4. Результати визначення Переможця Голосування є остаточними, оскарженню не підлягають.

8. Отримання Призу за результатами Голосування:

8.1. Вручення Призу відбудеться на підставі заяви переможниці Голосування про виплату грошових коштів. Місце, дата та час вручення Призу Переможцю будуть оголошені на Сайті.

8.2. Усі витрати, пов’язані з отриманням Призу (проїзд, проживання і т.п.), Переможець сплачує самостійно.

8.3. Приз Голосування отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил (Переможець Голосування), і виключно у порядку, встановленому цими Правилами.

8.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за подальше використання Переможцем Призу після його вручення та/або за неможливість Переможцем скористатися належним йому Призом з будь-яких причин.

8.5. Оподаткування вартості Призу проводиться відповідно до чинного законодавства України, а саме   ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», як податковий агент утримує та перераховує до бюджету з суми Призу податок на дохід фізичних осіб за ставкою 18 % та  військовий збір за ставкою 1,5% в порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

9. Інші умови:

9.1. Відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Голосування обмежується кількістю Призів, передбачених Правилами Голосування. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за Голосування.

9.2. Рішення про відмову в наданні Призу приймає Організатор/Виконавець, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Виконавець не повинен давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Голосування, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Голосування, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем, яке не підлягає оскарженню.

9.4. Якщо будь-яке положення цих Правил Голосування буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Голосування залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Голосування, рішення щодо Правил Голосування приймається Організатором/Виконавцем.

9.5. Організатор/Виконавець Голосування залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Користувачами Сайту та/або Учасницями, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

9.6. Організатор/Виконавець Голосування не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможця Голосування та врученням Призу Переможцю Голосування.

9.7. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даного Голосування.

9.8. Організатор/Виконавець Голосування не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Голосування, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Голосування обставини.

9.9. Участь у Голосуванні автоматично означає ознайомлення та згоду Користувачів Сайту, Учасниць Голосування з цими Правилами.

«06» листопада 2018 р., м. Київ

Авторизація Щоб взяти участь в конкурсі вам слід авторизуватись за допомогою однієї з соціальних мереж:
Погоджуюсь з правилами голосування і обробкою персональних даних
Авторизація Щоб взяти участь в голосуванні вам слід авторизуватись за допомогою однієї з соціальних мереж:
Погоджуюсь з правилами голосування і обробкою персональних даних
ДЯКУЄМО Вашу анкету успішно завантажено.